شروع نوبت دهی
شروع نوبت دهی

برای شروع نوبت دهی، به کاربر کد ی عددی نمایش داده می شود. کاربر باید با  وارد کردن این عدد به مرحله بعد برود. در صورتی که عدد وارد شده اشتباه باشد به همین مرحله برگشت داده می شود و اگر درست وارد کرده باشد به مرحله بعد می رود

توضیحات بیشتر
انتخاب پزشک
انتخاب پزشک

در این قسمت لیست پزشک های فعال نمایش داده می شود. با انتخاب هر یک از گزینه ها صفحه بصورت اتوماتیک به مرحله بعد ارسال می شود. ممکن است پزشک در مطب و مکان های مختلف کار کند. برای همین این امکان قرار دارد تا به تعداد نامحدود پزشک با مشخصات جداگانه در سیستم قرار >>>

توضیحات بیشتر
جستجو و انتخاب روز نوبت ها
جستجو و انتخاب روز نوبت ها

در این قسمت کاربر باید تاریخ نوبت خود را انتخاب کرده و کلید جستجو را بزند. در صورتی که در روز مورد نظر نوبتی ثبت شده بود، نمایش داده می شود و در غیر این صورت پیغام در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است  نمایش داده می شود. همچنین ممکن است ما بخواهم نوبت های فعال >>>

توضیحات بیشتر
انتخاب ساعت نوبت
انتخاب ساعت نوبت

در این قسمت لیست نوبت دهی به کاربر نمایش داده می شود و کاربر می تواند وقت نوبت دهی خودش را انخاب کند. ساعت ها بر روی فرم نمایش داده شده و با انتخاب هر یک می تواند کلیک مرحله بعد را کلیک کند. در صورتی که نوبتی قبلا رزرو شده باشد، متن رزرو شده نمایش داده >>>

توضیحات بیشتر
ورود اطلاعات کاربری
ورود اطلاعات کاربری

در این قسمت کاربر باید اطلاعات کاربری خودش مثل: نام و نام خانوادگی ، نام پدر، کد ملی، تلفن، آدرس و … را وارد کند. اطلاعات وارد شده مورد بررسی قرار میگیرند و پس از اعتبار سنجی به مرحله بعد ارسال می شوند. این بدین دلیل است که اطلاعات وارد شده صحیح باشد و کاربر >>>

توضیحات بیشتر
تایید نوبت ثبت شده
تایید نوبت ثبت شده

بعد از ثبت نهایی نوبت دهی، برای اینکه وضعیت کاربر و اطلاعات وارد شده تایید شوند، کاربر باید کد فعال سازی که برایش ارسال می شود را تایید نهایی کند. بعد از ثبت نهایی این کد، نوبت کاربر در لیست نوبت دهی ثبت نهایی می شود و دیگران نمی توانند نسبت به انتخاب آن اقدام >>>

توضیحات بیشتر