ثبت سوال جدید
ثبت سوال جدید

در این بخش کاربران می توانند سوالات خود را با توضیحات کامل در سیستم ذخیره کنند. برای ثبت هر سوال اطلاعاتی از کاربر گرفته می شود تا بتوان در پاسخ گویی، نمایش سوال و استفاده سایرین قابل اهمیت باشد. برای ثبت سوال اطلاعاتی مثل نام، ایمیل، و …. گرفته می شود.همچنین کاربر مشخص می کند >>>

توضیحات بیشتر
نمایش مشاوره های پاسخ داده شده
نمایش مشاوره های پاسخ داده شده

در این قسمت کاربران سایت می توانند سوالات و مشاوره هایی که در سیستم ثبت شده است را مشاهده کنند و آن ها را بر اساس بیشترین بازدید و بیشترین پاسخ و … مشاهده کنند.

توضیحات بیشتر