ثبت سوال جدید

ثبت سوال جدید

در این بخش کاربران می توانند سوالات خود را با توضیحات کامل در سیستم ذخیره کنند. برای ثبت هر سوال اطلاعاتی از کاربر گرفته می شود تا بتوان در پاسخ گویی، نمایش سوال و استفاده سایرین قابل اهمیت باشد. برای ثبت سوال اطلاعاتی مثل نام، ایمیل، و …. گرفته می شود.همچنین کاربر مشخص می کند >>>

در این بخش کاربران می توانند سوالات خود را با توضیحات کامل در سیستم ذخیره کنند. برای ثبت هر سوال اطلاعاتی از کاربر گرفته می شود تا بتوان در پاسخ گویی، نمایش سوال و استفاده سایرین قابل اهمیت باشد. برای ثبت سوال اطلاعاتی مثل نام، ایمیل، و …. گرفته می شود.همچنین کاربر مشخص می کند که سوال مورد نظرش در کدام گروه (گروه های مشخص شده توسط مدیریت) قرار بگیرد. و توسط برچسب هایی که به سوال تخصیص داده می شود امکان جستجوی دیگر کاربران را فراهم می کند.

سوال پس از ثبت در سیستم قرار میگیرد و به اطلاع مدیریت میرسد. پس از مشاهده سوال توسط مدیریت و تایید کردن سوال، می تواند به سوال پاسخ دهد. این پاسخ در سوال ثبت شده و در سایت نمایش داده می شود. همچنین ایمیلی برای سوال کننده ارسال می شود تا از نتیجه سوالش با خبر بشود.