نام پزشک را انتخاب کردم ولی به مرحله بعد نمی رود؟


بعد از انتخاب می توانید بصورت دستی بر روی کلید مرحله بعد کلیک کنید. این مشکل بخاطر غیر فعال بودن جاوا اسکریپت مرورگر شما می باشد

بعد از انتخاب می توانید بصورت دستی بر روی کلید مرحله بعد کلیک کنید. این مشکل بخاطر غیر فعال بودن جاوا اسکریپت مرورگر شما می باشد