ورود اطلاعات کاربری

ورود اطلاعات کاربری

در این قسمت کاربر باید اطلاعات کاربری خودش مثل: نام و نام خانوادگی ، نام پدر، کد ملی، تلفن، آدرس و … را وارد کند. اطلاعات وارد شده مورد بررسی قرار میگیرند و پس از اعتبار سنجی به مرحله بعد ارسال می شوند. این بدین دلیل است که اطلاعات وارد شده صحیح باشد و کاربر >>>

در این قسمت کاربر باید اطلاعات کاربری خودش مثل: نام و نام خانوادگی ، نام پدر، کد ملی، تلفن، آدرس و … را وارد کند. اطلاعات وارد شده مورد بررسی قرار میگیرند و پس از اعتبار سنجی به مرحله بعد ارسال می شوند. این بدین دلیل است که اطلاعات وارد شده صحیح باشد و کاربر نتواند با اطلاعات اشتباه نوبت را رزرو کند.

به نکات زیر توجه کنید:

۱- کاربر نمی تواند در یک روز بیش از یک بار نوبت رزرو کند.

۲- بعد از ثبت اطلاعات ، کد ی برای شماره تلفن همراه کاربر ارسال می شود که از این کد برای تایید نهایی نوبت مورد نیاز می باشد.

۳- همچنین این کد برای ایمیل کاربر نیز ارسال می شود تا از آن طریق هم بتواند نسبت به تایید ویزیت خود اقدام کند.

۴- معیار منحصر به فرد بودن در سیستم کد ملی کاربر می باشد. و برای جستجوی کاربر در سیستم و تکفیک آن ها از هم از کد ملی استفاده می شود.