ارسال پیامک

ارسال پیامک

برای ارسال پیامک سریع و مستقیم به شماره های مورد نظرتان ، گروه ها و دفترچه تلفن از این بخش استفاده می شود. شما بلافاصله بعد از ارسال پیامک (ها) می توانید گزارش ارسال را مشاهده نمایید. شما می توانید به تعداد نامحدود شماره اختصاصی با پیش شماره های ۱۰۰۰و ۲۰۰۰و ۳۰۰۰ و … داشته >>>

برای ارسال پیامک سریع و مستقیم به شماره های مورد نظرتان ، گروه ها و دفترچه تلفن از این بخش استفاده می شود. شما بلافاصله بعد از ارسال پیامک (ها) می توانید گزارش ارسال را مشاهده نمایید. شما می توانید به تعداد نامحدود شماره اختصاصی با پیش شماره های ۱۰۰۰و ۲۰۰۰و ۳۰۰۰ و … داشته باشید و هر زمان با خط اختصاصی خودتان ارسال پیامک را انجام دهید.

ارسال پیامک با خط اختصاصی این امکان را به شما می دهد تا بتوانید توسط همان خط اختصاصی ، دریافت پیامک هم داشته باشید. بدین صورت که اگر شخصی به همان شماره پیامکی ارسال کند در فولدر پیامک های دریافتی شما ذخیره خواهد شد.