آیا امکان ارسال پیامک با نام تجاری امکان پذیر است ؟


بله امکان ارسال پیامک با نام تجاری با شرایط زیر امکان پذیر است : o ارسال پیامک با نام تجاری به اپراتور همراه اول امکان پذیر نمی باشد ( ایرانسل و تالیا امکان پذیر است ) o هزینه هر پیامک با نام تجاری حدودا ۵-۶ برابر یک پیامک فارسی عادی است. o نام تجاری قابلیت >>>

بله امکان ارسال پیامک با نام تجاری با شرایط زیر امکان پذیر است :
o ارسال پیامک با نام تجاری به اپراتور همراه اول امکان پذیر نمی باشد ( ایرانسل و تالیا امکان پذیر است )
o هزینه هر پیامک با نام تجاری حدودا ۵-۶ برابر یک پیامک فارسی عادی است.
o نام تجاری قابلیت دریافت پیامک ندارد.
o نام تجاری باید کمتر از ۱۰ کاراکتر و لاتین باشد.
o هزینه فعالسازی هر نام تجاری ۵۰ هزار تومان می باشد ( فعالسازی روی پنل های آسمان وعرشیا رایگان است )
o در حال حاضر ارسال پیامک فارسی از نام تجاری با اختلال مواجه می باشد
o عدم قابلیت دریافت گزارش تحویل