گزارش های سیستم مدیریت مطب
گزارش های سیستم مدیریت مطب

چاپ فاکتور فروش/مصرف به فرمت های مختلف و نیز چاپ با سربرگ دندانپزشکی چاپ فاکتور خرید و مرجوعی ها, چاپ رسید و حواله انبار بر اساس فاکتور خرید و فروش گزارش لیست طرف های حساب, گزارش لیست کالاها و تگ خالی انبار و واحدهای سنجش گزارش فروش بر اساس شماره طرف های حساب و محدوده >>>

توضیحات بیشتر
امکانات  و ویژگی های اصلی نرم افزار
امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار

معرفی طرف های حساب و دادن سقف اعتباری معرفی پزشکان و مشخصات آنها و درصد حق السهم پزشکان معرفی خدمات دندانپزشکی و تعرفه قیمت ها معرفی و ثبت پذیرش بیماران به همراه مشخات بیمار و پزشک و خدمات انجام شده در هر پذیرش تعرفه قیمت و تخفیف و سهم پزشک و سهم مطب و مشخصات >>>

توضیحات بیشتر