چه نوع ویندوز هایی را پشتیبانی می کند


سیستم عامل : Windows XP , Windows9x سیستم عامل شبکه : Windows 2000, Windows NT 4.0 سیستم پایگاه داده ها : MS-SQL Server 2000 ,Oracle Server زبانهای برنامه نویسی : Delphi , VB.net , C#

سیستم عامل : Windows XP , Windows9x
سیستم عامل شبکه : Windows 2000, Windows NT 4.0
سیستم پایگاه داده ها : MS-SQL Server 2000 ,Oracle Server
زبانهای برنامه نویسی : Delphi , VB.net , C#