نوبت دهی را ثبت نهایی کردم ولی کد تایید برای من ارسال نشده است


در صورتی که شما درخواست عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی را برای همراه اول یا ایرانسل ارسال کرده باشید، امکان دریافت پیامک از طرف ما برای شما وجود نخواهد داشت. برای تایید نوبت می توانید تماس بگیرید. همچنین اگر ایمیل صحیح وارده کرده باشید کد برای ایمیل شما نیز ارسال می شود.

در صورتی که شما درخواست عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی را برای همراه اول یا ایرانسل ارسال کرده باشید، امکان دریافت پیامک از طرف ما برای شما وجود نخواهد داشت. برای تایید نوبت می توانید تماس بگیرید. همچنین اگر ایمیل صحیح وارده کرده باشید کد برای ایمیل شما نیز ارسال می شود.