سایت پزشک آنلاین راه اندازی شد


بسم الله الرحمن الرحیم. با لطف و سپاس از خداوند، وبسایت پزشک آنلاین در تاریخ جمعه ۱۳۹۲/۴/۱ راه اندازی و شروع به کار کرد. امید است که این سایت بتواند با هدف های تعیین شده به بهترین نتیجه برسد.

بسم الله الرحمن الرحیم. با لطف و سپاس از خداوند، وبسایت پزشک آنلاین در تاریخ جمعه ۱۳۹۲/۴/۱ راه اندازی و شروع به کار کرد. امید است که این سایت بتواند با هدف های تعیین شده به بهترین نتیجه برسد.