ارسال انبوه پیامک

ارسال انبوه پیامک

گاهی پیش می آید که بخواهیم پیامکی را برای تبلیغات ارسال کنیم. وجود داشتن بانک شماره  معتبر و مطمئن این کار را برای ما سهولت می کند. در سیستم پیامک از بخش ارسال انبوه می توانید به شماره های دائمی و اعتباری سراسر ایران به تفکیک استان و شهر دسترسی داشته باشید. شما می توانید >>>

گاهی پیش می آید که بخواهیم پیامکی را برای تبلیغات ارسال کنیم. وجود داشتن بانک شماره  معتبر و مطمئن این کار را برای ما سهولت می کند. در سیستم پیامک از بخش ارسال انبوه می توانید به شماره های دائمی و اعتباری سراسر ایران به تفکیک استان و شهر دسترسی داشته باشید. شما می توانید متن پیامک را به تعداد دلخواه شماره، بصورت ترتیبی و یا تصادفی، دائمی یا اعتباری ارسال کنید. همچنین در کنار بانک شماره استان ها، بانک شماره مشاغل قرار دارند که می توانید پیام خود را به هزاران شماره مشاغل ایران نیز ارسال نمایید